Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb. do 31.12.2014

18.04.2014 09:53

Dle zákona 318/2012 Sb. §7, odst. (4), a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Tedy je nutné mít nainstalované měřič tepla. 

V případě nenainstalování indikátorů se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až ve výši 100 tisíc korun fyzické osobě a ve výši 200 tisíc korun právnické osobě.