Kontrolní test hlavního vodoměru SVJ, BD

28.08.2015 10:07

Nevěříte-li domovnímu hlavnímu vodoměru, je možné jako SVJ (BD) ho nechat přeměřit u vašeho dodavatele vody. V případě výsledku, kdy se ukáže vodoměr jako nepřesný je zkouška zdarma a dojde také k odškodnění se Společenstvím vlastníků (Bytovým družstvem) dle měření předcházejících období.
Ukáže-li se vodoměr jako funkční, je nutné vodárnám uhradit cenu za zkoušku. V případě vodoměru velikosti domu 18 jednotek by cena
vyhovující zkoušky činila necelé 4.300,- Kč. Jestli byla objednána přítomnost u zkoušky, je cena vyšší o 1.000,- Kč
Jedná se o ceny s daní v Praze k datu 8/2015.