GDPR pro bytové domy

16.06.2018 17:19

Přehled dokumentů GDPR týkajících se na jedné straně SPRÁVCE a na straně druhé SVJ (BD, s. r. o., majitelé domů) dále jen „BYTOVÉ DOMY“

 1. Informační list pro zaměstnance
  (SPRÁVCE řeší ve vlastní režii)
  (BYTOVÝ DŮM v případě, že má zaměstnance, kteří přijdou do styku s daty)

 – tento dokument obsahuje základní práva zaměstnanců v souvislosti s GDPR a informace pro ně. Zaměstnance je třeba s ním seznámit a to si nechat potvrdit podpisem na poslední straně dokumentu (potvrzení). V souvislosti s GDPR je též vhodné vložit nová ustanovení o ochraně osobních údajů (jak mají zaměstnanci chránit osobní údaje, s nimiž přijdou do styku) do pracovní smlouvy.  

 1. Informační list pro „BYTOVÉ  DOMY“
  (BYTOVÝ DŮM  musí řešit se svými vlastníky, nájemníky, atd.)-
  a) nabízíme pomoci vyplnit univerzální dokument za xxxx,- Kč plus x,- Kč za každou vytisknutou stránku k distribuci)

-           jedná se o vzorový koncept informací, které mohou po doplnění a úpravě použít BYTOVÉ DOMY vůči svým členům, vlastníkům a nájemcům. Na konci dokumentu je uvedeno, že se dotyčný vlastník/nájemce se svými právy seznámil. Navrhujeme s přivřením očí právní kanceláře distribuci provést (bez podpisů) do všech poštovních stránek, na nástěnky, informačně při nejbližší schůzi (při každé schůzi). Důvodem je obava, že se vrátí sotva polovina podpisů.

 b) zpracování dokumentu ověřeným právníkem na míru pro konkrétní BYTOVÝ DŮM xxxx,-Kč / hodina  

 1. Informační list pro příkazce
  (SPRÁVCE řeší ve vlastní režii)

-        jedná se o základní práva klientů správní firmy v souvislosti s GDPR. Bude rozeslán e-mailem či jinou vhodnou formou na vědomí, aby byli všichni informováni o svých právech a o informacích, jak nakládá správce s údaji členů (vlastníků, nájemců atd.). Dokument je také zveřejněn na internetových stránkách.

 1. Záznamy o činnostech zpracování
  (SPRÁVCE ve firmě ve vlastní režii)
  (BYTOVÝ DŮM  musí řešit v rámci vedení domu)-

 a)nabízíme pomoci vyplnit univerzální dokument za xxxx,- Kč
-          tento dokument je povinný pro správce i BYTOVÉ DOMY. Slouží pro interní potřebu (pro případ kontroly) a měli by s ním být řádně seznámeni především jednatelé, vedení BYTOVÝCH DOMŮ (zaměstnanci), aby podle něj postupovali.  Záznamy je třeba nejméně jednou ročně vyhodnotit a zaktualizovat. 

 b) zpracování ověřeným právníkem na míru BYTOVÉHO DOMU xxxx,- Kč / hodina

 1. Ochrana dat s dodavateli služeb
    (SPRÁVCE Hadrman s. r. o. navrhne dodatek ke své příkazní (mandátní) smlouvě ve vlastní režii)
   (BYTOVÝ DŮM  musí řešit se svými dodavateli, kteří přijdou do styku s daty (správa, účetnictví, zpracování tepelných nákladů)-
  1. Společnost Hadrman pošle dodatek ke smlouvě
  2. Pro ostatní dodavatele lze využít dodatek od Hadrman s. r. o. 
  3. Počkat na vlastní návrhy dodavatelů  služeb
  4. Zpracování dokumentu  pověřit ověřeného právníka na míru pro konkrétní BYTOVÝ DŮM xxxx,-Kč / hodina
  5. Ke stávajícím smlouvám budou uzavřeny dodatky. Nařízení o ochraně osobních údajů požaduje, aby bylo dostatečně zajištěno, že osoba, která osobní údaje zpracovává také bude poučena o svých povinnostech, zajistí dostatečnou ochranu údajů a bude zajištěna možnost účinné kontroly plnění povinností.

Dodatečné info.: Všechny ceny bez DPH. Zpracování bytového domu SVJ na klíč od ověřeného právníka (bod 2, 4, tři smlouvy dle bodu 5) vyšlo na xxxx tisíc korun.