Čtyř pascalový test

07.07.2015 10:27

Informace k novému povinnému měření „4 pascalový test“

Ze strany státní správy došlo k razantnímu omezení používání plynových spotřebičů řady B. Jde o spotřebiče (plynové karmy, plynové kotle), které nabírají vzduch k hoření uvnitř bytu (nebytu).

4 pascalový test měří dostatečné množství vzduchu pro hoření spotřebiče. Při podmínkách zavřených oken, dveří) Cena tohoto testu činní cca 500,- Kč a trvá cca 20 - 30 minut. Zda byl test proveden by měl zkontrolovat kominík, revizní technik plynových zařízení i servisní technik spotřebičů.

 Dle zkušeností revizního technika je výsledek testu cca z 80% zákaz používání spotřebiče. Největší komplikace s přísunem dostatečného množství vzduchu je u bytů, kde došlo k výměně původních dřevěných oken bez těsnění za okna nová. Řešení je výměna za spotřebič třídy C. To je však nutné učinit včetně výměny komína.  Lacinějším řešením může být přivést do místnosti dostatek vzduchu zvenčí (pomocí potrubí). To však bývá často v rozporu s pohodovým užíváním jednotky (průvan z venčí i v zimě, špatný vzhled potrubí)

  1. V případě vlastnictví domu jako SVJ, kde si vlastníci řeší sami revize komínů, plynových rozvodů, a servis kotlů:
  • Upozornit na tento test a případné nebezpečí od spotřebičů třídy „B“ pomocí veřejné nástěnky v domě.

 

  1. V případě vlastnictví domu jako SVJ, kde se řeší hromadně revize komínů, nebo plynových rozvodů, nebo servis kotlů:
  • předat vlastníkovi výslednou revizní zprávu (plynových zařízení) s poznámkou chybějícího 4 pascalového testu naproti  podpisu, nebo zaslat doporučenou poštou. Tak, aby se prokazatelně předala zpráva, že je vlastník povinen tento test zajistit.
  • nebo na náklad SVj zajistit pro spotřebiče třídy B také 4 pascalový test a tuto zprávu v případě zákazu používání spotřebiče pak vlastníkovi předat proti podpisu, nebo zaslat doporučenou poštou. Tak, aby se prokazatelně předala zpráva, že se spotřebič nesmí používat.

 

  1. V případě domu ve vlastnictví Bytového družstva je povinnost Bytového družstva tuto revizi u spotřebičů třídy B zajistit.
  • při nízkém počtu zákazů používání spotřebičů řešit odstavení spotřebičů individuálně
  • při vysokém počtu zákazů používání spotřebičů svolat členskou schůzi s návrhy řešení

 

  1. V případě domu v osobním vlastnictví je povinnost majitele tento test u spotřebičů třídy B zajistit a brát zřetel na jeho výsledky.