Chybovost mezi hlavním vodoměrem a domácími

04.03.2016 10:25

Graf znázorňuje chybovost mezi hlavním vodoměrem a domácími vodoměry. K datu 1.8.2014 byl hlavní vodoměr od vodáren nový a současně všechny domácí vodoměry. Měsíční odečty bytů pak probíhaly díky dálkovým odečtům. Jedná se o dům 18 jednotek a přes domácí vodoměry teče také voda pro ohřev, kdy si každá jednotka ohřívá vodu sama. Za 11 měsíců vzrostla chybovost ze 4% na 9%.

Bohužel chybovost vzniká zejména zanášením vstupu na hlavním vodoměru, kdy rychlost průtoku vzroste a skrze vodoměr se dostane méně vody, než je naměřeno (zaplatíte více než spotřebujete).