Bytová družstva mají povinnost webových stránek

28.02.2014 13:35

Zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích)

Zajímavou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránek za účelem svolání členské schůze, kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

Vytvořené internetové stránky je pak možné využít i pro § 562 , který ukládá zřídit informační desku, která je přístupná všem členům družstva.