Proč si vybrat hadrové muže - Hadrman s. r. o.

  • Máme vlastní zkušenosti s řízením svých bytových domů 23 let BD a 21 let SVJ - na vlastní kůži víme o čem je řeč
  • Fungujeme NON-STOP - pomůžeme kdykoliv
  • Vedeme vlastní pohotovostní linku - při výjezdu známe vlastníky, disponujeme kontakty na nájemníky a máme klíče od uzávěrů
  • Scházíme se s vlastníky v jejich domě - nemusíte nikam jezdit
  • Podpoříme vedení na schůzi - někdy bývá na schůzích hodně emocí a je potřeba pomoci
  • Sbíráme si sami kontakty - nejsme závislí jen na informacích, které nám předá výbor
  • Jsme připravení na GDPR - novou legislativu EU o ochraně osobních údajů bereme vážně
  • Již v 38 subjektech jsme dostali plnou důvěru a jsme vrcholovými představiteli vedení domu (předseda - dříve pověřený vlastník)

SVJ PORTÁL

Povinnost ukládání závěrky ve sbírce listin pro SVJ

26.01.2015 19:12
Společenství vlastníků jednotek nemá povinnost od 1.1.2014 ukládat do sbírky listin účetní závěrku. SVJ se nezapisuje do obchodního rejstříku a tedy odpadá povinnost podle zákona o účetnictví zveřejňovat účetní závěrku.

Povinná instalace měřičů tepla do konce roku

07.10.2014 21:11
Informace o možnostech, typech a způsobu instalace měřičů tepla v bytových domech vyšla na...

Novela nového občanského zákoníku

20.08.2014 12:55
Dnes, tj. 12.srpna MFDnes píše o připravované akutní novele nového občanského zákoníku, která má změnit až 10% ustanovení NOZ. Má změnit např. obecnou úpravu právnických osob, právního jednání, promlčení, dědického a...
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>

ZDARMA 

WEBOVÉ STRÁNKY

Při uzavření smlouvy na profesionálního předsedu SVJ a správu vaší nemovitosti, vám zdarma vytvoříme web pro Váš bytový dům.

HADRMAN ONLINE

- připravujeme pro vás novou službu vhodnou zejména
pro malé bytové domy

 Spolupracujeme s Bankoví akademií na projektu Fiktivní firma