elektrická schémata

Jednoduchý vypínač

Běžné zapojení jednoho svítidla ovládaného z jednoho místa.

Dvojtý vypínač

Opět zapojení ovládání světelného obvodu z jednoho místa, avšak s vypnutím fázového i středního vodiče. Používá se např. v prostorách mokrých, žíravých. Používalo se kdysi v koupelnách.

Dva obvody na jeden vypínač

Ovládání dvou obvodů z jednoho místa.

Dva vypínače na jedno osvělení. Jeden vypínač ještě na přídavné osvětlení

Zde ovládání osvětlení např. schodiště s tím, že levým vypínačem ješte ovládáte další světelný obvod z jednoho místa.

Tři vypínače na jedno osvětlení

Ovládání schodiště nebo chodby ze třech míst s použitím vzduchového schodišťového automatu SA 10-220.

Vypínač s doutnavkou

Vypínač se signalizací (doutnavkou), při zapojeném obvodu prochází doutnavkou proud na N vodič. Doutnavka tak signalizuje zapnutý stav.

Vypínač s doutnavkou obrácený stav signalizace

Vypínač se signalizací (doutnavkou), při rozpojeném obvodu prochází proud přes doutnavku a vlákno žárovky, což stačí k zapálení doutnavky a k signalizaci pozice vypínače ve tmě.

1 | 2 >>