O účetní a správní firmě Hadrman

Jsme pražská správa nemovitostí s bohatými zkušenostmi v oboru. Na trhu fungujeme pod živností od roku 2006. Od roku 2008 pak jako správa nemovitostí Hadrman s.r.o. Tato firma vznikla ze zkušeností majitele společnosti z řízení Bytového družstva od roku 1999. Zejména pak z jeho představy na fungování správní firmy, která musí být schopna pomoci klientům kdykoliv se dostanou do problému. Druhý majitel společnosti čerpá ze zkušenosti z řízení velkého společenství vlastníků jednotek.

Od roku 2009 se nás týká ve velkém měřítku také správa a provoz plynových kotelen.

loga Hadrman

Logo správy pro výměnu vzájemných odkazů s portály SVJ

Rádi si s Vámi navzájem vyměníme odkazy.

Původní logo správy nemovitostí

Používáno v době spravování pod živností.

Reklama Hadrman

Obrázek správní společnosti Hadrman, který můžete zahlédnout na webových stránkách v rámci reklamní kampaně pro vedení účetnictví a správcovské činnosti.

Blikající logo správce Hadrman