Trativod místo napojení na kanalizaci

Při převzetí novostaveb do správy jsme přišli na důvod, proč je v domech velká vlhkost. Místo napojení okapů na kanalizaci je v zemi všude drenážní trubka hned od prvních centimetrů v zemi. Nízkonákladová plastová trubka plná dírek tvoří trativody. Místo odvodu vody ze střech pryč mimo sídliště zůstává veškerá voda pod domy:-( 

Nečistoty ve vodovodní soustavě

Záznamy: 1 - 4 ze 8
1 | 2 >>

Ukázka vzorkůá znečištěných vodovodních filtrů před hlavním vodoměrem. Bohužel tyto hrubé filtry nedokážou zachytit vše. Usazování nečistot na tryskách vodoměru pak způsobuje nepřesné měření.

Fotogalerie: dům po zásahu bleskem

Záznamy: 1 - 4 ze 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Během přílivového deště uhodil do střechy blesk a zvuková vlna způsobila rozlámání okapního svodu, který vede skrze dům. Následně začala dešťová voda protékat schodištěm do sklepa, kde došlo k požáru kabelových rozvodů. Zejména pak hlavního přívodu v prvním patře.

Video tekoucí vody - natočeno ke konci události, kdy proud již byl malý

Třícestný ventil

Obrázek třícestného ventilu v jedné z kotelen, který spíše připomíná ručičkové hodiny.

Plynový kotel bez údržby

Jak také může vypadat kotel, na kterém se neprovádí údržba.

Redukce přes redukci

Redukovaná redukce, redukovaná přes redukovanou redukci, zakončená redukcí :-) Nalezeno při instalaci filtru Brita.

Protržené těsnění u bojleru

Na fotce havárie bojleru, kdy vyletělo těsnění ven. V tomto případě mohl za havárii vysoký tlak v bojleru, kdy v oblasti vodárny tlak neredukují. Omezovač tlaku na patě domu se porouchal a do bojleru šlo přes 10 bar. Pojistný ventil sice propouštěl, ale havárii nezabránil.

Správa výměníkové stanice

Záznamy: 1 - 4 ze 10
1 | 2 | 3 >>

Máme ve správě dům, v kterém se rozhodlo přívod tepla od Pražské teplárenské regulovat. Na uvedeném grafu z on-line systému je vidět, že místo slabého omezování vytápění v noci, pouští Pražská teplárenská do subjektu plný výkon svých přebytků (Přívod z CZT). Regulace dokáže nadměrný výkon přiškrtit a tím značně ušetří (Výstup EIM).

Kontrola SVJ správou sociálního zabezpečení

Řešíte-li odměňování výboru SJV jako „odměna statutárního orgánu“ a dostanete-li se do limitu, kdy musíte platit sociální pojištění, čeká vás vždy kontrola správy sociálního zabezpečení. Protokol z takové kontroly sociálky k nahlédnutí. Hadrman "bez závad" :-)

Vyklované díry v zateplení

Záznamy: 1 - 4 ze 9
1 | 2 | 3 >>

Na domech se objevují vyklované otvory v polystyrénovém zateplení. Tyto díry způsobuje hnízdění ptactva. Zatím máme zkušenosti s jedním SVJ, kde se umístila maketa dravce. SVJ hlásí znatelné zlepšení vyzobávání děr v zateplení.

Ucpávání odpadu v domech

Záznamy: 1 - 4 ze 6
1 | 2 >>

Vyčištěním pomocí motorové pružiny dojde jen k částečnému zprůchodnění, které bude mít tendenci se znovu zanášet. Pro plnohodnotné odstranění je nutné vykopat první koleno v zemi pod svislým svodem. Nad tímto kolenem dochází nejvíce k zarůstání.

Vodovodní nádraží

Zřízení nového vodovodního nádraží v domě, kde jsou špatně přístupné uzávěry nad sklípky. Součástí nových kohoutů jsou výpustní ventily a také regulátory teplé vody na zpátečních větvích. Tyto regulační prvky umí při dostatečně teplé vodě odtok přivřít a tím si schovat více tlaku pro ostatní stoupací větve.  

Historické poklady na nástěnce

Při přebírání subjektu jsme u zamčené nástěnky narazili na výše uvedené dokumenty, které jsou staré až 60 let !

Ultrazvukový vodoměr

Životnost 16 let. osazeno jako kontrola vodárenského vodoměru.

Kotel z roku 1975 pro vytápění plynem a uhlím zároveň

V roce 2015 plynový kotel stále funkční. Vytápění penzionu Rakousko Brixen im Thale

Ucpaný filtr na cirkulaci teplé vody

Propálená karma bez pravidelných kontrol

Anodové tyče z bojleru po dvou letech používání

Zanesená odpadní stoupačka po cca 50 letech

Vodní filtrace na patě domu

Záznamy: 1 - 4 ze 7
1 | 2 >>

Zanesení filtru po jednom měsíci, přes který proudí voda pro 10 jednotek. Vyčištění trvá cca 2 minuty.

Vložka filtrace na konci životnosti

Záznamy: 1 - 4 ze 6
1 | 2 >>

Vodní filtr pro 10 jednotek na konci životnosti po 5 letech.